Ἠθικὰ Νικομάχεια

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.1324, folio 5ᵛ-139ᵛ

Manuscript

De somno et vigilia

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 306ʳ-317ᵛ

Manuscript Digital

Risāla fī al-farq bayna al-rūḥ wa-l-nafs

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 335ʳ-343ʳ

Manuscript Digital

Sententia super Physicam

Thomas Aquinas, saint, approximately 1225‒1274

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 2ᵛ-103ʳ

Manuscript Digital

Liber almansorius

Gérard de Crémone, 1114?‒1187

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.246, folio 128ʳ-187ʳ

Manuscript Digital

Institutio arithmetica

Boethius, 480?‒524

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.1346

Manuscript Digital

al-Ilāhiyyāt

Ibn Sīnā, al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh, 980‒1037

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.187, folio 2ʳ-99ᵛ

Manuscript Digital

De animalibus

Ibn Sīnā, al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh, 980‒1037

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.187, folio 167ʳ-258ʳ

Manuscript Digital

Bucolica

Vergilius Maro, Publius, 70 B.C.‒19 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.642, folio 2ʳ-14ᵛ

Manuscript Digital

Bucolica

Vergilius Maro, Publius, 70 B.C.‒19 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.350, folio 2ʳ-14ʳ

Manuscript Digital

De caelo

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 104ʳ-183ʳ

Manuscript Digital

De consolatione philosophiae

Boethius, 480?‒524

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.677, folio 1ʳ-74ᵛ

Manuscript Digital

De consolatione philosophiae

Boethius, 480?‒524

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.675, folio 1ʳ-28ᵛ

Manuscript Digital

De consolatione philosophiae

Boethius, 480?‒524

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.671, folio 2ʳ-47ʳ

Manuscript Digital

De consolatione philosophiae

Boethius, 480?‒524

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.676

Manuscript Digital

De generatione et corruptione

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 184ʳ-209ʳ

Manuscript Digital

De longitudine et brevitate vitae

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 343ᵛ-346ʳ

Manuscript Digital

De memoria et reminiscentia

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 299ʳ-304ʳ

Manuscript Digital

De plantis

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 355ʳ-371ʳ

Manuscript Digital

De sensu et sensibilibus

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 318ʳ-334ᵛ

Manuscript Digital

Epigramma

Veterani, Federico, died after 1526

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.1324, folio 1ᵛ

Manuscript

Georgica

Vergilius Maro, Publius, 70 B.C.‒19 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.642, folio 15ᵛ-49ᵛ

Manuscript Digital

Georgica

Vergilius Maro, Publius, 70 B.C.‒19 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.350, folio 14ʳ-45ʳ

Manuscript Digital

In Vergilii Aeneidem commentarii

Servius, Maurus Honoratus, 363?‒5th century

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.344, folio 81ʳ-339ʳ

Manuscript Digital

Institutio arithmetica

Boethius, 480?‒524

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.1359

Manuscript Digital

De anima

Ibn Sīnā, al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh, 980‒1037

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.187, folio 100ʳ-166ᵛ

Manuscript Digital

Meteorologica

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 210ʳ-256ᵛ

Manuscript Digital

Physica

Aristotle, 384 B.C.‒322 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206, folio 2ʳ-103ᵛ

Manuscript Digital

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.206

Manuscript Digital

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.246

Manuscript

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.187

Manuscript Digital

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.344

Manuscript Digital

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.350

Manuscript

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.642

Manuscript Digital

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.671

Manuscript Digital

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.675

Manuscript Digital

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.677

Manuscript Digital

Collection

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.1324

Manuscript Digital

Æneis

Vergilius Maro, Publius, 70 B.C.‒19 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.350, folio 46ʳ-179ᵛ

Manuscript Digital

Æneis

Vergilius Maro, Publius, 70 B.C.‒19 B.C.

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Urb.lat.642, folio 50ᵛ-218ʳ

Manuscript Digital