Nahǧ al-balāġa

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.1860, folio 2ʳ-26ᵛ

Manuscript

al-Jafr al-jāmiʻ wa-al-nūr al-lāmiʻ

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Sbath.390

Manuscript

دعاء كميل

Ibn Abī Ṭālib, ʿAlī, 599‒661

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.516, folio 301ʳ-306ᵛ

Manuscript

الحرز اليماني

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.481, folio 13ᵛ-28ᵛ

Manuscript

دعاء الصباح

Ibn Abī Ṭālib, ʿAlī, 599‒661

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.1954, folio 27ᵛ-30ᵛ

Manuscript

دعاء الصباح

Ibn Abī Ṭālib, ʿAlī, 599‒661

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.1359, folio 10ᵛ

Manuscript

Nahǧ al-balāġa

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.1176

Manuscript

al-Jafr al-jāmiʻ wa-al-nūr al-lāmiʻ

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Sbath.57

Manuscript

Nahǧ al-balāġa

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.516, folio 1ᵛ-297ᵛ

Manuscript

Nahǧ al-balāġa

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.983, folio 3ʳ-240ᵛ

Manuscript

Nahǧ al-balāġa

Vatican. Vatican Library. Manuscript. Vat.ar.991, folio 19ᵛ-201ᵛ

Manuscript