محمد فؤاد منقارة الطرابلسي،

Gender
Male
Country associated
Cairo
Fields FI SI Content
001 A80945
003 https://data.diamond-ils.org/agent/80945
005 20180606094908.0
100 . . $a   20050925 a ara y50## #### ba0
101 . .
102 . . $b  
120 . . $a  b   b
103 . .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
منقارة الطرابلسي، محمد فؤاد
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Given name (Other part element)
محمد فؤاد
Surname (Entry element)
منقارة الطرابلسي
Variant
محمد فؤاد ابن أحمد سامي أفندي منقارة الطرابلسي
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
محمد فؤاد ابن أحمد سامي أفندي منقارة الطرابلسي