عبد القادر باجي،

Gender
Male
Fields FI SI Content
001 A53389
003 https://data.diamond-ils.org/agent/53389
005 20140728094011.0
100 . . $a   20100205 a fre y50## #### ba0
101 . .
102 . . $a   XX
120 . . $a  b   b
103 . .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
باجي، عبد القادر
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
باجي
Given name (Other part element)
عبد القادر