سعد كريم الفقي،

Language
Arabic
Gender
Male
Activity
تحقيق كتب التراث
Fields FI SI Content
001 A4026
003 https://data.diamond-ils.org/agent/4026
005 20220311084744.0
100 . . $a   20030119 a ara y50## #### ba0
101 . . $a   ara  
102 . . $a   XX
120 . . $a  b   b
103 . .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
الفقي، سعد كريم
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
الفقي
Given name (Other part element)
سعد كريم