شعبان صلاح حسين،

Fields FI SI Content
001 A14353
003 https://data.diamond-ils.org/agent/14353
005 20140728090244.0
100 . . $a   20050207 a fre y50## #### ba0
101 . .
102 . . $a   XX
120 . . $a  #   b
103 . .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
حسين، شعبان صلاح
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
حسين
Given name (Other part element)
شعبان صلاح